INPLANET MUSIC
Royalty accoungting | Admin

  ۽(Wilcox)
  instagram.com/wilcoxroo ...
  Eye Contact
  ߸: 2019.09.24
  View
  ߸: 2019.06.14
  Tokyo
  ߸: 2019.02.20
  BING
  ߸: 2018.08.30
  6:05
  ߸: 2017.11.30
  Rain Man
  ߸: 2017.07.12
  Have A Good Time
  ߸: 2017.03.28
  Le Grand Bleu
  ߸: 2016.08.17
  ħ
  ߸: 2016.06.16
  Cake Shop
  ߸: 2015.11.27
  In Planet
  ߸: 2015.04.21
  Dress Code
  ߸: 2015.01.16
  ȭ ó ׷ , õ ̾۶, ۽(Wilcox)

  ۽ հ ˾غ, پ 帣 ִ ̴. װ ǿ ڽ ǥϴ , ȭǾ ʴ. ۽ Ư ִ õ 縦 ǥ ִ ̴.

  ܼ ޴ 뷡 ƴ, ѱ õ ϰ ׷긦 Ʈִ ûڿ ϴ ǥ Dress Code, Cake Shop, ħ , ׸ ֱٿ ǥ EP [6:05] ŸƲ Ʈ Į Ȯ ִ.

  2016 ù ° ٹ EP [Le Grand Bleu] ̾ 2017 ι° EP [6:05] ǥϸ
  ۽ ؼ ȭ̴.


  Profile

  2015.01.16 - Single [Dress Code] ǥ
  2015.04.21 - Single [In Planet] ǥ
  2015.11.27 - Single [Cake Shop] ǥ
  2016.06.16 - Single [ ħ ] ǥ
  2016.08.17 - EP [Le Grand Bleu] ǥ
  2016.08.28 - ۽ 1st ܼƮ [Le Grand Bleu] @ 󸶴 ̺Ȧ
  2016.11.19 - & ۽ ࿧ ܼƮ @
  2017.03.04 - ۽ ũض̺ vol.2 ܼƮ @ Red Big Space
  2017.03.28- Single [Have A Good Time] ǥ
  2017.07.12 - Single [Rain Man] ǥ
  2017.08.26 - 2017 ÷ ̺ ܼƮ with ũ @ Ȧ
  2017.11.30 - EP [6:05] ǥ
  2018.01.07 - ۽ 2nd ܼƮ [6:05] @ ϳ V-HALL
  2018.08.11 - , ۽, ұ ܼƮ #departure @
  2018.08.30 - Single [BING] ǥ
  2018.11.24 - ũ ܼƮ Wilcoxroom @
  2019.02.20 - Wilcox Room Ʈ, Single [Tokyo] ǥ
  2019.06.14 - Wilcox Room Ʈ, Single [View feat. ֿ, ] ǥ
  2019.09.24 - Wilcox Room Ʈ, Single [Eye Contact feat. ] ǥ


  Video

  * Į (Feat. Boni) (Official MV)


  * Rain Man (Official MV)


  * ħ with (Acoustic live ver.)


  * ͼ Cake Shop (Full ver.)
    
  Rainy Day (Feat. of .. (2020.07.01)
  MUTI
  P.U.N.K.S. (2020.06.30)
  bobae()
  ȳ (2020.06.29)
  ҿ
  1st ܼܵƮ
  HANA ȹ/
  2 ź
  ̽ ȹ/
  Inplanet music. All rights reserved. INPLANET CHANNELS: